Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.

Gema Komerc d.o.o. zadržava sva prava na izmjene i dopune ovih uslova korištenja. Svaka promjena cijena, dostupnosti artikala, kao i moguće greške u informacijama na shopu, biće ažurirane u što kraćem roku. U slučaju da se kod obrade Vaše narudžbe uoči da je došlo do greške u vezi sa cijenom, dostupnošću ili drugim relevantnim informacijama, Gema Komerc d.o.o. će Vas blagovremeno obavijestiti o grešci.